هم اندیشی - برگزیدگان هم اندیشی
       
 لینک های سریع

                              مقالات برگزیده شده در هم اندیشی "تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسلامی در مدرسه"

 

1- تاثیر سبک زندگی اسلامی بر سبک یادگیری

دکتر عزت الله کلانتری خاندانی (از استان کرمان):دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه شیراز، مربی دانشگاه فرهنگیان

مشاهده مقاله

 

2- بررسی آسیب‌های فضای مجازی بر تعلیم و تربیت و ارائه راهکارهای ایجاد فضای مجازی پاک در مدارس در راستای سبک زندگی اسلامی

  • محمد نبی زاده بابکی (از استان اصفهان): کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه بیرجند/ طلبه حوزه علمیه تهران
  • دکتر اسد الله زنگویی (از استان خراسان): دکترای فلسفه تعلیم و تربیت/ استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند

مشاهده مقاله

 

3- توانمند سازی دانش آموزان در پیشبرد سبک زندگی اسلامی

مریم سهرابی رنانی و زهرا سهرابی رنانی (از استان اصفهان): دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

مشاهده مقاله

 

4- فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی در مدارس در راستای سبک زندگی اسلامی

پرستو نقدی (از استان البرز): دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

مشاهده مقاله

 

5- توانمند سازی دانش آموزان در پیشبرد سبک زندگی اسلامی

  • زهرا کاظمی مجد (نویسنده مسئول): دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان امام خمینی(ره)
  • امیر حسین حیدری: دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان
  • زینب صفری: دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی صدر فردوس خراسان جنوبی    
  • سید حسین دانشگر: دانشجوی کارشناسی راهنمایی و مشاوره. دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدرس ایلام

مشاهد مقاله

 

6- عوامل فقر معنوی در دانش آموزان و اقتضائات ترویج سبک زندگی اسلامی در دانشگاه فرهنگیان

دکتر مریم عباسی (از استان فارس):دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی مرکز آموزش عالی زینب کبری(س)کازرون/ عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی زینب کبری(س)کازرون

مشاهده مقاله

 

7- اقتضائات ترویج سبک زندگی اسلامی در تربیت معلم

پریسا کیهان زاده/فریبا صالحی/ نسرین قیصری رودبالی(از استان بوشهر): دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس بنت الهدی صدر، بوشهر

مشاهده مقاله

 

8- نقش مدارس در فرهنگ سازی استفاده صحیح از فضای مجازی در راستای سبک زندگی اسلامی

حمیدرضا علیزاده(از استان اردبیل): دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

مشاهده مقاله

 

 

 

 

 

22 اسفند 1394