هم اندیشی - سخنرانان
       
 لینک های سریع

                        سخنرانان هم اندیشی " تعلیم و تربیت و سبک زندگی اسلامی در مدرسه "

 

1- مشاوره؛ از تنگنای گفتن تا نسبیت شنیدن: به سوی گفتگویی فکورانه

      دکتر نرگس سادات سجادیه: دکترا و استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

 مشاهده مقاله

 

2- حیات طیبه

  حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا صادقزاده: دکترا و استادیار فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه تربیت مدرس

مشاهده مقاله

 

3- بازخوانی سبک زندگی ایرانی اسلامی تعلیم و تربیت در مدرسه با تاکید بر نقش تربیت معلم

     دکتر محسن رفیعی/ دکتر معصومه شریفی: هر دو دکترای علوم قرآن و حدیث و تحصیلات حوزوی، استادیار و مدیرگروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان پردیس قم

مشاهده مقاله

 

 

 

22 اسفند 1394